Kontakt

Serieadministratör Mike Luff motorstadion@telia.com 070-333 99 44
Serieakoordinator Börje Blomén borje.blomen@telia.com  070-661 41 25
Regler Johan Heggblad johanheggblad@gmail.com
070-276 83 73
Företagsaktiviteter  Gelleråsen motorstadion@telia.com 0586-150 10
GTR AB Gröndal Raceway johanheggblad@gmail.com 070-276 83 73
 Facebook Legends Racing Sweden   0586-150 10

 

Svenska Bilsportförbundet                                                                           
Regler, Racing, Licenser          Claes Elofsson                                     claes.elofsson@telia.com                                                     
Serietekniker                                     Magnus "Greven" Carlson                                    greven_nr1@telia.com                                               070-551 83 72                 
Serietekniker Mikael Helge helge90@hotmail.com 070-380 19 61