Startnummer: 1
Christer Nilsson
Ort: Karlsborg
Klubb: Carlsborg LC Racing