Här hittar du information och tips

Workshop:

Workshop Rattstång Legend

Här finns regler för hur kamera skall vara monterad: LÄNK

Här finns tips för förstärkning av bromspedal: LÄNK

Tips för nybörjare:

Checklista mellan körpassen:

Justera bakbromsar

Checklista efter varje racedag:

Byt bromsvätska

Byt motorolja

Efterdra bultar och muttrar

Smörj uniballs i växlingslänkage så de går lätt

Tips: Använd bra material, oljor och vätskor.